Too many requests

E përjashtuan vajzën nga mbrëmja maturës, arsyeja është sho.kuese: Nuk e pranojmë me këtë pro.blem që ka

Adoleshenca është një periudhë e vës ht irë për të rinjtë, e sidomos kur bëhet fjalë për adoleshencën e të rinjve me pro ble me m men dor e.

Kështu është edhe rasti në fjalë, bëhet fjalë për Laitha-Jayda. Për të ëmën 38-vjeçaren Kelly Rogers, nuk ka qenë aspak e lehtë të bashkëjetojë më së mu n dj en e të bijës Laitha-Jayda.

Ajo është det yra u ar shpeshherë të vendosë rregulla ose të krijojë situata të posaçme që e di fer en co nin 16-vjeçaren nga motra e saj binjake.

Megjithatë ajo kishte shpresuar, e uruar në të njëjtën kohë, që të dyja vajzat do të shkonin bashkë në mbrëmjen e maturës. Por, ndodhi krejt e kundërta, Laitha-Jayda Trimble nuk u lejua t’i bashkohej të motrës, Rhiall-Analise, pasi a u tori tet shkollore i nd alu an hyrjen në vendin ku po mbahej ceremonia e diplomimit.
Ajo u pë rjas htua nga festa pasi vu a n nga çrr eg ull i me e m ocio na le dhe a nk th (ED D-Emotional De priv ation Dis or der). «Gjithçka ndodhi në momentin e fundit.

Askush nuk më pati lajmëruar që ime bijë nuk do të ishte pjesë e festës. Ajo nuk është ag re si ve dhe nuk i ka bërë kurrë keq njeriu. Është e vërtetë që v ua n nga çrr eg ull im et emocionale dhe ka pr ob le m me sjelljen, por mjafton t’i qëndrosh afër. Nuk e kuptoj pse ia bënë këtë.

Tani Laitha është e shk atër ru ar plotësisht dhe është m byll ur në vetvete. Nuk mund ta pranoj këtë, dua që au tor itet et shkollorë t’i kërkojnë falje.’’- u shpreh mamaja e vajzës për një media lokale.

Të shumtë kanë qenë lexuesit dhe komentuesit që e kanë mbështetur dhe kanë firmosur peticione për të mbrojtur të drejtat e 16-vjeçares.

Ne shpresojmë që au tori te tet shkollore të kërkojnë falje vajzës 16-vjeçare, pasi në këtë mënyrë i japin një ndihmesë sado të vogël pëe ta bërë të ndihet mire dhe pse jo disi më e lumtur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Website Title