Too many requests

Kjo vajzë duhet të çojë picën në një adresë misterioze, por kur ajo hap derën bën një zbulim tro.nditës

Të punosh në kontakt me njerëzit është një nga ato privilegje që jo të gjithë mund ta pë rbal loj në. Ideja për të qenë vazhdimisht e ekspozuar ndaj mundësisë së kultivimit të ma rr ëdh ëni eve personale mund të jetë një nga levat më të bukura motivuese që çdo person mund të gjejë kur zgjohet në mëngjes dhe e di që as një ditë e lodhshme nuk mund ta tre m bë atë. Angela Nguyen ka një piceri. Lee Haase ishte një nga klientët më besnikë të saj.

Ma r rëd hë nia e tyre nuk ishin shumë të thella, por ato zgjaten disa vite dhe vazhduan çdo të shtunë. Si një orë zvicerane, Lee hante picat e saj.

Megjithatë, ndodhi që një të shtunë ky rend u pr ish. Fillimisht, Angela nuk i kushtoi shumë rëndësi gjërave duke menduar se mund të ishte një rastësi.

Por kur Lee nuk porosity pica tre të shtuna rresht, Angela filloi të imagjinonte se diçka serioze mund të kishte ndodhur.

Pra, pas disa muajsh, ajo vendosi të shkonte në adresën e zakonshme ku çonte pica dhe menjëherë kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Një stuhi kishte shk atë rr uar tërësisht shtëpinë ku jetonte Lee.

Ajo mësoi se djali i tij kishte vd ek u r në një ak s ide nt. Angela mësoi se Lee jetonte në këtë karvan të ndryshkur, pa ujë, lidhje të kanalizimit dhe energji elektrike.

Angela e kuptoi se një qenie njerëzore nuk mund të jetonte në atë mënyrë. Së pari ajo i dhuroi një furrë Lee-së, pastaj vendosi të fillojë një fushatë me të cilën arriti të mbledhë rreth 33.000 dollarë. Donacionet nga ata që ndiheshin të pre ku r nga kjo histori tr ish tu ese, çuan në blerjen e një shtëpie të re lëvizëse.

Angela, me shumë modesti dhe realizëm, thotë se ajo nuk mund ta bënte këtë pa ndihmën dhe mbështetjen e bashkësisë lokale dhe shumë të huajve bujarë.

Realiteti është se pa angazhimin e tij dhe dëshirën për të ndihmuar të tjerët sot nuk do të ishim këtu për të treguar një histori me një fund të lumtur për një njeri që jetonte në kushte të nda lua ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Website Title