Too many requests

Nëna thoshte kudo se vajza e saj nuk mund të ecte. Kur vajza bën 24 vjeçe zbulohet një e vërtetë që ka tro.nditur mijëra njerëz

Në qershor të vitit 2015, Dee Dee Blanchard u gjet e vd e ku r. Vajza e tij, Gypsy Rose Blanchard, u d ën ua me 10 vjet b ur g për të qenë bashk ëpu nët ore në vr as je. Por asgjë nuk ishte si ajo që dukej …

Që kur ishte foshnje, Gypsy ka lu ft ua r me s ëm un dj e të ndryshme kr on ike. Kur ajo bëri 7 vjeçe, mjekët e di agn osti ku an vajzën me dis trof inë muskulare, një sëm un dje që su l mo n  muskujt. Së mu n dja gjithashtu ndikon në skelet, stomakun dhe zemrën.

Nëna e saj, Dee Dee, gjithmonë e mbështeti vajzën e saj dhe lu ft oi shumë që ajo të merrte trajtimin e duhur për çdo di agn ozë. Dee Dee shpesh fliste publikisht për së mu nd jet e k om plik ua ra të vajzës së saj.

Familja ka vënë re shumë ndjeshmëri dhe ka marrë shumë ndihmë nga të dashurit e tyre dhe madje edhe nga njerëz jashtë familjes. Nëna dhe vajza shpesh u shfaqën së bashku në media të ndryshme dhe në gala bamirësie. Rezultati?

Gypsy dhe Dee Dee kanë marrë shumë donacione dhe para. Shumë njerëz nga i gjithë vendi kanë dhuruar para për t’u për ba llur me trajtime të shtrenjta dhe për t’u marrë me ta nga dita në ditë. Për më shumë se 10 vjet, Gypsy kishte lëvizur në një karrocë me rrota dhe iu në nsh tr ua disa trajtimeve mjekësore e shoqëruar nga nëna e saj. Dee Dee u admirua dhe konsiderohej një nënë shembullore nga mjekët dhe familja. Por auto rit ete t dhe pjesa tjetër e botës së shpejti zbuluan të vërtetën. Dhe të gjitha dolën në dritë pas vr a sje s së Dee Dee më 14 qershor 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Autoblog Plugin

Your Website Title